Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури.Пръскане на дръвчетата след като прецъфтят.

За да опазите дръвчетата от опасни болести и неприятели, трябва да водите редовна растителна защита, която е съобразена с моментната ситуация в овощната градина. Логично, в години с повече валежи и хладно време, както и при наличие на зараза, да се създават по-благоприятни условия за развитие на вредителите. За да се ограничи заразата от болести, както и популацията от неприятели, се налагат неколкократни третирания, които се правят както през невегетационния период, така и по време на развитие на дръвчетата.

И ако първите няколко пръскания целят превенция на овошките от болести , то следващите вече имат лечебен ефект.

Така например по време на цъфтежа има идеални условия за развитие на някои болести. Сред най-значимите е ранно кафяво гниене. То заразява кайсия, череша, вишня, слива, а понякога и някои семкови видове - ябълка, дюля, мушмула и др. Ако не се вземат мерки, заразата от цвета се пренася по дръжката до носещата я плодна клонка, която също изсъхва. При силна зараза цветовете на дръвчето изглеждат като опожарени, затова болестта е известна още като опожаряване на цветовете.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер