Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури.Пръскане на дръвчетата след като прецъфтят.

За да опазите дръвчетата от опасни болести и неприятели, трябва да водите редовна растителна защита, която е съобразена с моментната ситуация в овощната градина. Логично, в години с повече валежи и хладно време, както и при наличие на зараза, да се създават по-благоприятни условия за развитие на вредителите. За да се ограничи заразата от болести, както и популацията от неприятели, се налагат неколкократни третирания, които се правят както през невегетационния период, така и по време на развитие на дръвчетата.

И ако първите няколко пръскания целят превенция на овошките от болести, то следващите вече имат лечебен ефект.

Така например по време на цъфтежа има идеални условия за развитие на някои болести. Сред най-значимите е ранно кафяво гниене. То заразява кайсия, череша, вишня, слива , а понякога и някои семкови видове - ябълка, дюля, мушмула и др. Ако не се вземат мерки, заразата от цвета се пренася по дръжката до носещата я плодна клонка, която също изсъхва. При силна зараза цветовете на дръвчето изглеждат като опожарени, затова болестта е известна още като опожаряване на цветовете.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер