Растителна защита

bacterioza-1Болестта базална бактериоза по пшеницата е разпространена навсякъде, където се отглежда пшеница, но най-големи вреди нанася в райони с влажен климат след фаза изкласяване. Икономическото значение на заболяването се изразява в намаляване на добивите, вследствие на силното разреждане на посевите и получаването на спарушени семена с понижени посевни и технологични качества.

Кои са симптомите на болестта базална бактериоза по пшеницата?

Патогенът напада всички органи на гостоприемника през цялата вегетация на неговото развитие.

Проявите, характеризиращи базалната бактериоза по пшеницата могат да се отнесат към три главни групи:

  • кореново и стъблено гниене;

  • петнистост по листата, стъблото и класа;

  • деформация на класа със стерилност или образуване на спарушено зърно.

Най-напред болестта базална бактериоза по пшеницата се появява върху младите растения, получени от заразени зърна. Ембрионалните корени скоро след образуването им покафеняват и частично или напълно загиват, а вторичните корени имат потиснат растеж или отмират по-късно. Когато е засегнат колеоптилът, той придобива червенокафяв цвят, скоро загнива и изсъхва. При силно нападение от базалната бактериоза по пшеницата по стъблените възли се наблюдава тъмно напетняване, което по-късно може да обхване цялото стъбло и да причини загиване на болното растение. По листата в по-ранна възраст отначало се явяват воднисти, полупрозрачни петна, които се разрастват, постепенно пожълтяват , а по-късно покафеняват и изсъхват. Най-характерните признаци на болестта базална бактериоза по пшеницата по класовете е появата на кафяви до черни петна по коленцата на вретеното, осилите и плевите. Класовете често са деформирани, тънки и слабо развити. При много силно нападение те остават напълно стерилни или образуват кафяви до черни спарушени зърна. При поява на бактериозата в по-късна фаза (млечно-восъчна зрелост), зърната са нормално изхранени, но около зародиша има по-тъмно петно.

Кой е причинителят на болестта базална бактериоза по пшеницата?

Причинител е Pseudomonas syringae pv atrofaciens (Mc Cull.) (Joung, Dye, Wilkie). Бактерията е грамотрицателна, късопръчковидна със заоблени краища, подвижна, лофотрихна с капсула, неспорообразуваща. Върху агарови хранителни среди образува кръгли, блестящи, бели колонии. Развива се в температурни граници от 2 до 37 °С, оптимално при 24 - 28 °С и има термална точка за инактивация 48 - 49 °С.

Бактерията се пренася чрез заразените семена, откъдето преминава след това в останалите органи. В остатъците се запазва до тяхното разлагане.

Освен пшеницата, бактерията напада също така ръжта и по-слабо ечемика и овеса.

Болестта се развива масово при умерено хладно и влажно време, през фаза изкласяване и при неспазване на сеитбообращение.

Борба с болестта базална бактериоза по пшеницата

Включване на пшеницата в сеитбообращение с окопни или фуражни бобови култури; заораване на остатъците на голяма дълбочина; отглеждане на устойчиви сортове като Садово 1, Момчил, Садово супер, Победа, Китен и др.; използване на здрави висококачествени семена. Това са профилактични мерки, които до голяма степен ограничават развитието на болестта.