Растителна защита

Полезна информация за лозята.Календар на лозаря.

Календар на лозаря

 

Важно мероприятие през месеца е поддържането

на площите чисти от плевели.

Внимание трябва да се обърне дали по лозите има повреди от листозавиващи и листогризещи неприятели.

В края на месеца в зависимост от развитието на леторастите се започва системна борба с икономически най-важната болест - обикновената мана по лозата, също с гроздовите молци и брашнестата мана. В зависимост от създалите се условия за развитие на болестта , борбата се извежда през 7-8 дни с медни или системни препарати, като при нужда се прибавят препарати и срещу гроздовите молци.

Важно условие за успешната борба с маната е до 48 часа след дъжд лозовите растения да се покрият с подходящ препарат.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер