Растителна защита

Полезна информация за лозята.Kакво да правим след градушка .

Kакво да правим след градушка ?

 Градушката е като

по-лек или тежък побой над растенията, затова след нея бързо трябва да им се помогне да се съвземат. Раните по лозите причинени от градушки са входна врата за навлизане на различни болести причинени от гъби или бактерии. В същото време лозовото растение е много по-уязвимо към тях и лесно се заразява. Затова, за да дадете сили на лозите ги подхранете с листен тор. Пример за листен тор, който се прилага успешно при лозата след градушки са торовете от серията Лактофол. Така културата ще преодолее смущенията чрез увеличаване съдържанието на хлорофил в листата и заздравяване на раните. Още повече това ще стимулира образуването на нови листа.


И още нещо - след градушка се развиват и допълнителни болести, които при нормални условия отсъстват. Такова е бялото гниене. При поява на бяло гниене е необходимо бързо и напълно отстраняване и изгаряне на повредените части, които са източник на заразата. Затова, задължително най-късно до 16 часа след падането на градушката, лозите трябва да се напръскат с 2% бордолезов разтвор или други продукти за растителна защита с активно вещество меден сулфат. Такива продукти са Купроцин супер М- 20 мл/10 л вода , Купро 50 ВП- 25мл/10 л вода, Меден оксихлорид 50ВП- 25мл/10 л вода, Купроксат ФЛ-30 мл/10 л вода, Дитан М-45- 30 мл/10 л вода, Шампион ВП- 15 мл/10 л вода, Фунгуран ОН 50ВП- 15 мл/10 л вода.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: