Полезна информация за земеделските култури.Късното кафяво гниене “смаза” овошките.

Късното кафяво гниене “смаза” овошките
 

При тези климатични аномалии, които наблюдаваме в последните месеци, реколтата от много овощни видове ще се понижи с поне 20-30%.

Късното кафяво гниене е сред болестите, които най-много ще засегнат овощните дръвчета.

Кои са симптомите на болестта късно кафяво гниене?

Ако видите дребни кафяви петънца по плодовете, внимавайте това е кафяво гниене.

Когато плодовете са на китки, патогенът преминава от един плод на друг и ги заразява.

Повредените плодове остават по дръвчето, така заразата може да премине по плодните, а в някои случаи и по скелетните клони.

Какви мерки да се вземат-растителна защита

За борба с кафявото гниене съчетайте агротехническите и химически мерки.

Гъбата презимува върху нападнатите клони, леторасли и мумифицирани плодове. Повредените леторасли трябва да се изрязват и изгарят. Големите рани се замазват с блажна боя или овощарска замазка. Загнилите и мумифицирани плодове се събират и унищожават.

Химическа борба се води при поява на първите симптоми. Гниенето по плодовете се ограничава като се направят две-три пръскания преди беритба.

Първото е около средата на юли, а следващите - през 15 дни.

Подходящи системни фунгициди за борба с кафявото гниене са: хорус 50 ВГ - 4,5 г/10 л вода, фоликур 250 ЕВ - 10 мл/10 л вода, топсин М 70 ВДГ - 12 мл/ 10 л вода и др.

Срещу кафявото гниене може да използвате и препаратите дитан М-45 - 20 мл/10 л вода, делан 700 ВДГ - 5 мл/10 л вода и др.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: