Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури.Къдравост при прасковата.

Къдравост по прасковаНапоследък по прасковите се наблюдава масово нападение от болестта къдравост. Това се отразява върху студоустойчивостта й, намалява жизнеността на дърветата и плодоношението през настоящата и следващата година.

 

Заразява всички зелени части. Рано напролет по листата се образуват мехурковидни аленочервени , а при по-старите бледожълти накъдряния, с надебелени тъкани на мястото на заразата, които загубват еластичността си и стават трошливи. По-късно изсъхват и окапват още през първата половина на лятото. Заразените цветове прегарят и бързо опадат, но това минава почти незабелязано. По плодовете се проявява като пришковидни образувания и напуквания с променен цвят. По леторастите също може да откриете повреди, но твърде рядко. Те са обезцветени или с розови пришки. Изсъхват и измръзват лесно.

По нападнатите части се образува бял прашец от спори на гъбата Taphrina deformans, които попадат върху новообразуваните пъпки и кората на леторастите и там зимуват. През зимата и рано напролет при подходящи условия 95-100% влажност на въздуха, спорите с размножават и водните капки ги преразпределят върху разпуканите пъпки на короната на дървото. Сравнително ниските температури, около 10° С, благоприятстват за масовото им проявление и задържат развитието на прасковата, с което се удължава процеса на заразяване. Със застаряване на листната тъкан и повишаване на температурата над 25°С развитието на гъбата спира. Заболяването се забелязва при разлистване на дърветата.

Понякога паразитът напада и летораслите, които надебеляват и силно се изкривяват. Цветовете и плодовете се заразяват извънредно рядко.

Причинител на болестта къдравост по прасковата е гъбата Taphrina deformans, която паразитира по листата. Гъбата презимува между люспите на пъпките или по кората на нападнатите леторасти. Тя развива един жизнен цикъл през сезона и заразява само от зимуваща инфекция. Заразяването се улеснява от влажното и дъждовно време. Ето защо болестта се развива масово при дъждовна и студена пролет - при сравнително ниски температури (10°С). Със застаряване на листните тъкани и с повишаване на температурата над 26°С възможностите за заразяване се ограничават, поради което болестта се развива силно само рано напролет.

Силно чувствителни към къдравост по прасковата са сортовете Елберта, Хале, Миньон, Майски цвят, Файет, Арм голд, Бейби голд, Юлска едра, Диксиред, Лейт Легран, Рио-Озо-Джем и др., докато Редхейвън, Рубиред и Ран Александър са значително по-устойчиви.

Борба с къдравостта - растителна защита

През есента за пръскане на прасковите се използва най-често 2% бордолезов разтвор или един от следните препарати: Дитан ДГ - 0,3%, Дитан М 45 - 0,3%, Тирам 80 ВГ - 0,3%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15% и др.

Второ пръскане се прави рано напролет, при набъбване на пъпките - когато зелените листенца са се показали на големина колкото графит на молив с 1% бордолезов разтвор или тирам 80ВГ - 30 г или дитан М-45 - 30 г или шампион 30 г за 10 л вода, а 14 дни след това - трето. Необходимо е обилно и качествено напръскване на дърветата, до пълно обливане на короните.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: