Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури.Брашнестата мана по ябълката е много важна болест.

 

Брашнестата мана е много важна болест

 

Болестта брашнеста мана засяга всички части на ябълката - листа, леторасти, листни дръжки и цветове.

Заразените пъпки следващата година развиват слаби леторасти и тесни, ладиевидно извити листа.

Цветчетата са силно деформирани и не образуват завръзи.

Заразените петури се деформират и се завиват тръбовидно около централната жилка.

Всички растителни части се покриват с плътен бял налеп, който по-късно потъмнява. Постепенно те некротират и опадат.

По нападнатите плодове петната във вид на ръждива мрежа, която прониква в тъканите.

Болестта се развива по-силно след мека и влажна зима. Честите и интензивни валежи задържат развитието на болестта и ограничават заразяванията.

Растителна защита

Да се прави резитба за проветряване на короните.

Да се извършва редовна растителна защита, за да се ограничи заразата. От фунгицидите подходящи са: байфидан 250 ЕК - 0,015% или 1.5 мл за 10 литра вода, топсин М 70 ВП - 0,15% или 15 г.

За едновременна борба и срещу струпясването: ардент 50 СК - 0,02% или 2 мл, пънч 40 ЕК - 0,0075% или 0.75 мл , , строби ДФ - 0,02% или 2 г, скор 250 ЕК - 0,02% или 2 мл и др.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер