Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето зеленчуци? Почистената площ се обеззаразява.

Много стопани практикуват есенно обеззаразяване на почвата, което е правилна мярка. Колкото и старателно да изваждаме растенията, почти

винаги в почвата остават части от корените, изсъхнали преди това паднали болни листа по повърхността на почвата и др. За да намалим заразата за следващата година е необходимо преди обработка да напрашим почвата с фунгицид. Той може да бъде Тирам 70ВП или Дитан М-45. И двата препарата се използват в доза 300 грама за 100 кв. м. Същата операция е добре да повторим и през пролетта , преди сеитбата и засаждането на новите култури.


Основна обработка на почвата

След като направим всички предварителни операции по почистване и обеззаразяване, пристъпваме към основна обработка на почвата. Непосредствено преди това разхвърляме оборския (ако разполагаме с такъв) и минералните торове – фосфорни и калиеви. Есенната основна обработка на площта за зеленчуци трябва да е по възможност максимално дълбока. Популярното у нас „обръщане на градините“ се прави с права лопата, а при по-влажна почва с вила, като почвеният пласт се обръща. Така на повърхността се изважда пласт, който е бил по-дълбоко, а повърхностният отива на дъното. Добре обработената есента почва натрупва достатъчно влага от зимните валежи и подобрява структурата си от измръзванията. Така напролет тя се намира в добро градинско състояние и е готова за сеитба и засаждане на новите култури.