Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Струпясване по ябълка и круша.

Борбата с икономически най-важната болест по ябълки и круши – струпясване, е необходимо да започне още през есента, тъй като в много от

насажденията има натрупана първична зараза.

Причинителят на струпясването по ябълки и круши се запазва в повредените окапали листа. Затова , за да се предотвратят масови заразявания през следващия вегетационен период е необходимо при опадване на 1/3 от листната маса на дърветата да се извърши третиране с 5-7% разтвор на карбамид. Разходната норма е 120-150 литра работен разтвор на дка, за да се постигне покриване на цялата карона на дърветата и на окапалите листа под короната.