Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Огнен пригор по овощните култури

За нашата страна болестта огнен пригор е с голямо икономическо значение поради загубите, които нанася предимно на семковите овощни видове (круша, дюля,

ябълка).

Ако има засъхнали отделни клонки (заедно с листата и плодовете) и не са изрязани до сега, е необходимо:

Болните части на заразените дървета да се изрежат на 20-50 см под границата между болната и здравата тъкан и да се изгорят по възможност на място; Инструментите след всеки отрез да се обеззаразяват с 10% белина, формалин или спирт за горене , разреден с вода в съотношение 3:1; Раните да се намазват с 10%-ов разтвор на белина или формалин.