Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Предзимно пръскане

Предзимното пръскане на костилковите овощни видове се извършва при масов листопад. Насочени са срещу

къдравост по прасковата, сачмянки по костилкови и бяла ръжда по череша и вишня. Извършват се с висока разходна норма на работните разтвори (100-120 л/дка) и на едри капки, което налага да се подбират подходящи дюзи на разпръсквачите, за да се облеят дърветата. За постигането на висок ефект, пръсканията на овощните насаждения трябва да се провеждат в тихи и слънчеви дни , при температура на въздуха над 5°С и скорост на вятъра до 2-3 м/сек.