Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здраветозеленчуци?

Черна сърцевина по клубените на картофите

При съхранението на картофите често се появява болестта черна сърцевина по клубените. Причината за заболяването е физиологична и се дължи на задушаване

на вътрешните тъкани поради недостатъчен приток на кислород. В резултат сърцевината на засегнатите клубени потъмнява , става сиво-черна и по-късно изсъхва. Потъмняването стига чак до обвивката на

клубена. Такива картофи не стават за ядене и за семе.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• След изваждане клубените да не се оставят на големи купове и на силно слънце.

• Температурен режим в складовото помещение 2-5°С и добро проветряване.