Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето зеленчуци?

Сухо фузарийно гниене по картофите

Сухото (фузарийно) гниене е най-разпространеното гъбно заболяване по картофите по време на съхраняването. Причиняват го видовете от род. Fusarium,

които навлизат в раните причинени по време на прибиране, съхраняване и обработка на картофите. Първите симптоми се появяват обикновено 2-3 месеца след прибирането и започват от мястото на наранената част на кожицата, като светлокафяво, леко вдлъбнато, сухо петно, което бавно нараства и обхваща целия клубен.

По-късно кожицата около мястото на повредата се набръчква във вид на концентрични кръгове, тъканите под петното потъмняват и във вътрешността се образуват кухини, в които се развива белезникав или розов налеп. При сухи условия кожицата се набръчква и по повърхността се появяват бели до розови скупчвания от мицел и спори. При влажни условия се развиват и бактерии, които причиняват мокро гниене, придружено от неприятна миризма. Повечето видове от род Fusarium се развиват най-бързо при температура между 15-20°С в комбинация с висока влажност.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• За съхранение да се оставят само здрави клубени, внимателно сортирани.

• Дезинфекция на складовите помещения.

• Температурата в складовите помещения да се поддържа между 1 и 3°С.

• Третиране на картофите за семе в затворени помещения с

регистрирани фунгициди

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net