Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето зеленчуци?

Сухо фузарийно гниене по картофите

Сухото (фузарийно) гниене е най-разпространеното гъбно заболяване по картофите по време на съхраняването. Причиняват го видовете от род. Fusarium,

които навлизат в раните причинени по време на прибиране, съхраняване и обработка на картофите. Първите симптоми се появяват обикновено 2-3 месеца след прибирането и започват от мястото на наранената част на кожицата, като светлокафяво, леко вдлъбнато , сухо петно, което бавно нараства и обхваща целия клубен.

По-късно кожицата около мястото на повредата се набръчква във вид на концентрични кръгове, тъканите под петното потъмняват и във вътрешността се образуват кухини, в които се развива белезникав или розов налеп. При сухи условия кожицата се набръчква и по повърхността се появяват бели до розови скупчвания от мицел и спори. При влажни условия се развиват и бактерии, които причиняват мокро гниене, придружено от неприятна миризма. Повечето видове от род Fusarium се развиват най-бързо при температура между 15-20°С в комбинация с висока влажност.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• За съхранение да се оставят само здрави клубени, внимателно сортирани.

• Дезинфекция на складовите помещения.

• Температурата в складовите помещения да се поддържа между 1 и 3°С.

• Третиране на картофите за семе в затворени помещения с

регистрирани фунгициди