Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здраветозеленчуци?

Фомоза по картофите

Болестта фомоза по картофите се развива по клубените по време на съхранението под две форми: язвена(дълбока) и некротична (повърхностна). Причинител е патогена

Phoma exiqua , който навлизат в клубените през механични рани при прибирането или при повреди от други вредители. По-често срещаната форма на болестта е язвената. При нея се образуват едри, закръглени, слабо вдлъбнати (като отпечатък на палец) ясно разграничени от здравата тъкан кафяви петна с мрежовидна структура. Тъканите под петната са сухи. Центърът на петната се уплътнява и кожицата се напуква и разкъсва. По-късно се образуват кухини, покрити със сивобелезникав налеп и черни пикнидии. Фомозата се развива при температурен интервал от 3-5°С до 25-30°С, с оптимум 20-25°С.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• Закаляване на клубените при температура 12-15°С за 3-4 дни преди внасянето всклада.

• Температурен режим в складовото помещение 2-4°С.

• Третиране на картофите за семе в затворени помещения с

регистрираните фунгициди