Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Къде зимуват плодовите червеи

Има много неприятели с названието плодови червеи. В зависимост от това, какво нападат те са получили конкретни имена - ябълков плодов червей, сливов

плодов червей, източен плодов червей, орехов плодов червей и др.

Ябълковият и сливовият плодов червей зимуват като възрастна гъсеница в мръснобелезникав пашкул под старата кора на стъблата и скелетните разклонения, в отвори на дървесинояди, в почвата под короната на дървото, в амбалажа, в плодохранилищата и на други подходящи места.

Източният плодов червей, който напада праскова, кайсия , дюля, круша и слабо ябълката, зимува като гъсеница в пашкул, разположен под кората на стъблата, скелетните разклонения, растителните остатъци и в почвата.