Растителна защита

Rhynchites_aequatusRhynchites aequatus)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Червенокрилият плодов хоботник (Rhynchites aequatus) поврежда пъпките, цветовете, листата и плодовете на ябълката, крушата, сливата, кайсията и др. Червенокрилият плодов хоботник (Rhynchites aequatus) у нас е повсеместно разпространен и много често се явява като опасен неприятел на овощните култури най-често съвместно със златистия ябълков хоботник.

Възрастното насекомо на червенокрилия плодов хоботник е средно едър бръмбар с размери 2,5-5 мм без хоботчето. Тялото му отдолу е тъмнокафяво до черно, главата и гръдният щит са кафявочервеникави, а елитрите - светлоканелени. Гръдният щит има бронзов блясък, а хсботчето и краката са кафяво-черни. Яйцето е дребно, белезникаво и с овална форма. Ларвата е дъговидно извита, без крака, белезникава, с кафява глава. Напълно израсналата ларва достига на дължина около 5-6 мм. Какавидата е белезникава и дълга около 4 мм.

Червенокрилият хоботник (Rhynchites aequatus) има едно поколение годищно. и зимува като възрастно. Напролет със затоплянето на времето бръмбарите напускат зимните си убежища, пропълзяват по короните на дърветата и започват да се хранят, като отначало повреждат пъпките, листата и цветовете, а след това изключително само с плодовете както ябълковият златист хоботник. Полово зрелите хоботници се оплождат и женските започват яйцеснасянето. При сливата, преди да снесе яйцето си, женската нагризва дръжката на плодчето, след това нагризва и плода в дълбочина близо до дръжката под формата на каналче, втиква с помощта на хоботчето си яйцето в дъното на каналчето и след това запушва входа с огризки от кожицата на плода и с екскременти. Една женска снася 50-80 яйца. Излюпената ларва се храни със семената на семковите овощни видове, а при костилковите с месото около костилката. Повредените плодове обикновено опадват, но някои остават на дървото и се мумифицират. Изхранилите се ларви напускат плодовете и се заравят в почвата на дълбочина 3-10 см, където си построяват землени камерки. Една част от ларвите какавидират през август същата година , а другата - остават в камерите до следващия август, когато излизат младите бръмбари. Те се хранят кратко време и отиват в местата на зимуване.

Борба срещу червенокрилия плодов хоботник

Плътността на червенокрил плодов хоботник намалява като се събират и унищожават окапалите и мумифицирани плодове.

Химичната борба срещу червенокрилия плодов хоботник (Rhynchites aequatus) трябва да се насочи срещу възрастните, преди цъфтежа. Няма официално регистрирани препарати за борба срещу червенокрилия плодов хоботник (Rhynchites aequatus). Може да се на прави предцъфтежно пръскане, при поява на 2-3 бр. възрастни на дърво, като подходящи са контактните инсектициди от всички групи - органофосфорни, карбаматни и т.н.