Растителна защита

Agromyza megalopsis Hering " src="https://www.agro-consultant.net/cache/Agromyza_megalopsis_Hering_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Agromyza_megalopsis_Hering" /> Възрастните насекоми са дребни мухи (3-5 мм). Ларвите са без глава и без крака, бели, с дължина в трета възраст 2,5-4 ,8 мм. Неприятелят има едно и частично второ по­коление в годината и зимува като лъжекакавида в почвата. Мухите започват да излитат в края на март и началото на април. Женски­те се хранят, пробивайки листата по дължи­ната на жилките. Яйцата се полагат между двата епидермиса на листата и ларвите ми­нират мезофила. Мините често се сливат, оформяйки типична повреда (тъканите на мезофила в горната третина на листа са напълно разрушени).

Как можем да се борим с неприятеля ечемичена листоминираща муха - (Agromyza megalopsis Hering)?

Умерената степен на нападение не причи­нява загуби. При висока степен на нападение се препоръчва пръскане с инсектицид срещу възрастните насекоми във фенофаза врете­нене или срещу ларвите в периода на масово­то им излюпване. У нас няма утвърдени пра­гове на вредност за ечемичената листоминираща муха, затова е желателно да се следят указанията на РСРЗ. В България няма регистритани инсектциди до настоящия момент.