Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Северен листен пригор по царевицата - Setosphaeria turcica.


Симптомите на болестта северен листен пригор по царевицата (Setosphaeria turcica) се появяват по листата под формата на дълги , кафяви, некротични петна, развиващи се успоредно на жилките (пригор). При влажни условия в местата на повреда се образуват голям брой сивкаво-черни конидии.

Друга болест (южен листен пригор), дължаща се на подобна гъба, Cochliobolus heterostrophus, причинява по-малки и повече на брой петна. При силно заразяване настъпва преждевременно изсъхване и загиване на цялата листна маса. Кочаните на царевицата не се нападат, макар че поражения могат да се открият по обвивните им листа. Гъбата презимува в растителните остатъци като конидии и хламидоспори, които причиняват първичната инфекция. Първичното и вторичното разпространение на патогена се осъществява още и от конидиоспорите, образуващи се в значителни количества в местата на повреда по листата и могат да бъдат пренасяни от вятъра на големи растояния.

Борба с болестта северен листен пригор по царевицата?

След прибирането на реколтата да се предприемат мерки, благоприятстващи разлагането на растителните остатъци. Тъй като често болестта северен листен пригор по царевицата (Setosphaeria turcica) се появява най-напред по краищата на площите или по продължение на редовете, където минават напоителните системи, важно е да се установи появата на първите повреди на тези места, когато културата има развити 6-8 листа.

Могат да се прилагат и третирания с фунгициди. При царевицата за консумация се прави едно третиране в периода между фазите цъфтеж и края на млечна зрелост, но ако болестта се прояви преди фенофаза 10-и лист, се налагат две третирания.