Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Какво да пръскаме с бордолезов разтвор?.


Преди използването на бордолезовия разтвор, той трябва задължително се филтрира през марля. Приготвеният бордолезов разтвор трябва да се употреби още същия ден, тъй като престоялия по-продължително време разтвор предизвиква изгаряне на младите растителни части. Медният сулфат се използва още и за обеззаразяване на почвата срещу причинителите на сеченето в концентрация 1-3% като се разлива по 10 л разтвор на 1 м2. Почвата се обеззаразява 3-4 седмици преди сеитбата. За полумокро обеззаразяване на пшеницата срещу мазната главня се приготвя разтвор с концентрация 2% и се употребява по 4 л за 100 кг семе.

Бордолезовият разтвор се използва:

в 1%-на концентрация - за третиране на ябълки и круши против струпясването; лозя-против маната, картофи - против маната по картофите; в 0,5-0,75%-ен разтвор за третиране на зеленчукови и декоративни растения (краставици, домати, цветя); в 2%-ен разтвор за унищожаване на яйцата и личинките на луковата муха и др.; за обработка на едно дърво (напр. ябълка) средна големина , са необходими 10-16 л разтвор. На 100 м2 картофи или домати са необходими 5-10 л разтвор;

Пръскане на ябълките и крушите с бордолезов разтвор се извършва в момента на обособяването на пъпките, повтаря се след упадане на цветовете и когато плодовете достигнат размер на орехче.

Лозята се пръскат с бордолезов разтвор при появяване на маната, а картофите - когато се появят първите петна от маната. Пръскането с бордолезов разтвор на плодните култури се прекратява 2-3 седмици преди прибирането на реколтата.