Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Как се отразява на растенията преовлажняването на почвата?

Просмукване на зеленчуковия разсад

От тази непаразитна

болест зеленчуковите растения загиват в първите дни след пикиране или разсаждане. Преовлажнените растения се просмукват, което се изразява във воднисто омекване и разкашкване на стъблото и кореновата шийка. Повредените растения полягат и малко по-късно загиват. По-силно се просмукват по-младите разстения. По доматите повредите от тази болест наподобяват поражението от маната фитофтора капсици. За точно диагностиране е нужен микроскопски анализ; при повредените от фитофтора капсици тъкани се намират конидии на гъбата.

Просмукването се наблюдава в по-големи размери по разсада за ранно полско производство на домати, особено ако се пикира в студено време и в неотопляеми полиетиленови оранжерии, тъй като при тези условия няма възможност за по-бързо изпаряване и намаляване на излишната влага от повърхностния почвен слой и за бързо вкореняване на растенията. В големи размери тази болест се явява и след разсаждането на доматите за късно полско производство, поради високите температури в началото на юли. Често се среща и при пикиране и засаждане на разсада за ранно оранжерийно производство, понеже той се отглежда в края на лятото или началото на есента, когато при силно слънце температурите в оранжериите се покачват много.

Болестта може да се развива в по-големи размери и при средно ранното и късното оранжерийно производство, ако по време на пикиранетона разсадаи особено на разсаждането температурата на почвата е под 15°С, тогава вкореняването на растенията е много бавно и няма възможност за изпаряване и намаляване на излишната влага от повърхностния почвен слой. Във всички случаи размерите на поражението от тази болест са много големи , ако след пикирането или разсаждането на разсадасе полива обилно около кореновата шийка на растението.