Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Обикновен житар.


В житните посеви вредят няколко вида житари, сред които най-разпространен е обикновеният житар (Anisoplia austriaca Hrbst.). У нас обикновен житен бръмбар (житар) се среща навсякъде. Вреди по пшеницата, ръжта, овеса и житните треви.

Възрастните насекоми имат овално тяло с дължина 12-15 мм, оцветено черно с металнозелен оттенък. От горната страна е голо, а от долната покрито със сиво-бели космици. Твърдите крила на обикновения житар са червено-кафяви с черно четириъгълно петно около щитчето, от което започва тъмна линия по вътрешния им край. Житарите имат двегодишен цикъл на развитие. Зимуват ларвите, които живеят в почвата в продължение на 22-23 месеца. Бръмбарите започват да излитат от края на май и първата половина на юни. Те са топлолюбиви и светлолюбиви насекоми. Бръмбарите са активни в топли и слънчеви дни от 8-9 ч. сутринта до смрачаване.

За житните посеви повредите от ларвите на житарите са без съществено икономическо значение. Основната вреда при тях нанасят бръмбарите, които изгризват неузрелите зърна , а друга част оронват на земята по време на храненето си. Възрастните житари живеят около месец и за този период изяждат 7-8 гр. зърна, а заедно с оронените зърна количеството на унищожените класове достига 9-10 бр. В години на по-масовото им намножаване загубите в добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

Борба с неприятеля обикновен житар

Житарите се намножават масово по-често в площи с лоша агротехника при неспазване на сеитбообращение и неправилна система на обработка на почвата. Ето защо добра растително защитна практика (ДРЗП) е да се редуват културите и да се прилагат различни схеми за обработка на почвата, с които ефективно може да се намали числеността на яйцата, ларвите и какавидите. Препоръчва се да се извърши подметка на стърнището на дълбочина 10-14 см и ранна дълбока оран, проведени непосредствено след жътвата. Посевите с пшеница, нападнати във висока степен от житари, на следващата година трябва да бъдат заети от окопни култури.

Самостоятелна химична борба срещу обикновения житар се налага само в отделни години, при особено масово намножаване. За да се вземе решение за химическа борба срещу възрастните житари, е необходимо да се обследват посевите, което се извършва по указание на РСРЗ. Най-подходящият срок за определяне плътността на бръмбарите и сигнализиране на пръскането са фенофазите цъфтеж-наливане на зърното при праг на вредност 4-5 бр./кв.м и в млечно-восъчната зрелост на пшеницата при праг на вредност 6-8 бр./кв.м.

При необходимост от химична борба срещу обикновения житар се използват контактни органофосфорни, карбаматни и др. инсектициди. Третирането трябва да се извърши в сутрешните или следобедни часове на тихи, топли и слънчеви дни, когато активността на бръмбарите е по-слаба и действието на инсектицидите се проявява по-ефективно. Обикновено плътността на житарите се намалява при провеждане на химична борба срещу ларвите на житните дървеници. Няма официално регистрирани препарати за борба срещу обикновения житар.