Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Листни въшки - биологични особености.


Хранене на листни въшки

Много видове листни въшки са монофагни - хранят се само с един растителен вид. Други, като прасковената листна въшка, нападат много видове от различни семейства. Листните въшки се хранят пасивно със сока на флоемните съдове в растенията. С помощта на устен смучещ орган те приемат непрекъснато хранителни сокове от растенията. Нападат всички органи на растението, но най-често нежните и млади клонки и издъним, обикновено в основата им и долната страна на листата.

Хранителният сок от растенията е богат на захари и беден на протеини. За да задоволят протеиновите си нужди листните въшки всмукват големи количества сок и отделят като екскреции богата на захари течност ("медена роса"), която се използва от мравки, оси и пчели. Върху нея се развиват черни сапрофитни гъби, причиняващи болестта "чернилка", която подтиска фотосинтезата и отслабва допълнително растението.

Размножаване на листните въшки

Листните въшки се размножават особено бързо в топло и сухо време. Повечето от тях имат безполово размножаване (партогенезис). През пролетта и лятото съществуват само женски индивиди, които раждат малки живи нимфи. През есента листните въшки са подложени на сексуална яйценосна репродукция. Тогава се явяват мъжки индивиди, които копулират с женските. Последните снасят яйца, които презимуват и през пролетта дават първите нимфи.

Някои видове листни въшки имат разнообразни и комплексни приспособления за репродукция. Адаптациите включват както полово, така и неполово размножение, снасяне на яйца и живи нимфи и преминаване между дървенисти и тревисти гости приемници в различни време на годината

Много видове листни въшки образуват крилата форми при условия на недостиг или ниско качество на храната. Чрез тях те мигрират върху нови растения и дават начало на нови колонии, които се размножават интензивно.

Влияние на различни фактори

За много от видовете растителни въшки съществуват взаимоотношения на мутуализъм (взаимопомощ) с видове мравки. Последните се хранят с излъчената от въшките "медена роса" и ги защищават от естествените техни хищници. Листните въшки имат меко тяло и се нападат от много инсекти хищници, както и от бактерии, вируси и гъби.

Листните въшки имат много естествени врагове: хищници и паразити (калинки, оси , дървеници), както и от бактерии, вируси и гъби и други, които често са в състояние да намалят значително числеността им. Те имат меко тяло и са по-слаби от враговете си

Неблагоприятно влияние върху листните въшки оказват много ниските и високи температури, както и ветровете. Дъждовете пречат за разпространението на крилатите форми и ги свалят от растенията. Някои видове взаимодействат с растителните тъкани и образуват подутини (гали), които защищават намиращите се в тяхната вътрешност листни въшки.