Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Правила за извършване на пръскането и прашенето на растенията.

Успехът от провеждането на химичното мероприятие се определя от качеството на извършването му. Затова е необходимо да се спазват правилата при пръскане и прашене на растенията.

, 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net