Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Праховита главня по овеса.


Симптомите на болестта праховита главня по овеса - (Ustilago avenae) се проявяват по време на изметляването. Болните растения имат редуциран растеж. В началото на изметляване от влагалището на последния лист се показва по-малка и сбита метлица, чиито зърна и плеви са превърнати изцяло в черна, праховидна, главнива маса от спори. Тези спори се разпрашават по време на цъфтежа и заразяват новообразуващите се семена на съседните растения. Праховита главня по овеса се разпространява чрез вятъра или по време на вършитбата. По време на покълнването на семената младите поници се заразяват по системен път от спорите, намиращи се под люспите или по повърхността на семената. От повърхностно заразените семена се развиват системно заразени поници.

Болестта се развива силно при сеитба върху топли почви и при условия на ниска атмосферна влажност, поради което се проявява във висока степен при късна пролетна сеитба на овеса.

Борба с болестта праховита главня по овеса

Някои сортове овес проявяват пълна устойчивост към болестта. Известно е, че при чувствителните сортове овес системните фунгициди предотвратяват развитието на гъбата в растенията след покълнване. За да се избегне развитието на праховита главня по овеса, важно е да се използват чисти , сертифицирани семена или такива, обеззаразени с фунгициди. Препоръчва се ранна сеитба на осесавърху добре подготвени площи и обеззаразяване на семената.

За обеззаразяване на семената на овеса могат да се използват фунгицидите: Винсит Ф - 150 мл/100 кг семе, Витавакс 200 ФФ - 300 мл/100 кг семе, Дивидент 030 ФС -100 мл/100 кг семе, Ориус 6 ФС - 50 г/100 кг семе, Раксил 060 ФС - 35 мл/100 кг семе, Реал 200 ФС - 25 мл/100 кг семе, Реал 300 ФС - 17 мл/100 кг семе, Суми-8 2 СК - 100 мл/100 кг семе и др., които се прилагат по полумокър начин, т.е. дозата се разтваря в 4 литра вода, а разтворът се използва за 100 кг семена.