Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Грижи за повредените от зайци ябълкови дръвчета.


През последните години за радост на ловците значително нараства броят на дивите зайци. Това, което е радост за ловеца, обаче е проблем за овощарите, понеже дивият заек (особено при продължително задържане на снежната покривка) с охота изгризва кората на младите ябълкови дръвчета.

Когато изгризаната повърхност не обхваща изцяло стъблото на дръвчето, т.е. ако има ивица свързваща кора , , тогава с остър нож се опреснява периферията на раната, което спомага за по-бързото й зарастване. Обеленото място се намазва с овощарска замазка. Когато обаче изгризаната кора е във вид на пръстен, т.е обхваща изцяло стъблото, в такъв случай пътят на асимилатите между корена и надземната част се прекъсва и ако не се вземат мерки, дръвчето ще загине. В подобни случаи трябва да се приложи мостово присаждане. Това всъщност е присаждане под кора, при което кората над и под повредената част се свързва със съответно дълги калеми. Присажда се рано напролет при започване на сокодвижението. Присаждането на дръвчеттата е успешно, когато свързващите калеми са в покой.Затова те се събират още през есента от дръвчетата, които има вероятност да бъдат повредени от гризачи.

В зависимост от дебелината на стъблото са достатъчни 2-3 калема за присаждане на едно дръвче.

При правилно присаждане калемите надебеляват заедно със стъблото и след време напълно се срастват с него.

Разбира се, най-добрата защита от гризачите е профилактиката. В застрашените райони стъблата на ябълковите дръвчета трябва да се обвиват с тръстика, розови пръчки, клонки от бодливи храсти, телена мрежа или с пластмасови маншети.

Не са подходящи за обвиване на дърветата стъблата от царевица, защото в тях полските мишки намират укритие през зимата. Нежелателна е също употребата на полиетилен и вестници, тъй като зайците бързо свалят вестниците, а от полиетилена се запарва кората на дръвчетата.