Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Мозайка по цветното зеле.


Мозайката е вирусно заболяване, което се среща по всички зелеви култури. При условията на нашата страна обаче по-голямо стопанско значение има главно при цветното и главестото зеле.

Признаците на заболяването са толкова характерни, че болните растения лесно се разпознават. Измененията започват първоначално с избледняване на жилките. Постепенно онези части от листните петури, разположени непосредствено до жилките, придобиват тъмнозелен цвят. В същото време централната част и междувъзлията силно избледняват.

Когато заразяванията с мозайка са станали в по-ранна фаза от развитието на растенията , освен описаните признаци се появява и силно депресиране (изоставане в развитието). Общо взето, по-късните заразявания не се отразяват сериозно върху развитието на растенията и те плододават нормално. В семепроизводните посеви болестта се проявява като общо закържавяване и деформация на шушулките, а често и на цветоносните стъбла.

Причинител на мозайката по кръстоцветните култури е Cauliflower mosaic virus. Той презимува в посевите за семепроизводство от различните кръстоцветни култури. Запазва се много добре и в различните многогодишни плевелни видове, принадлежащи към семейство Кръстоцветни.

Не е установено пренасяне на вируса на зелевата мозайка чрез семената. Затова пък при полски условия вирусът се разпространява масово с помощта на листните въшки (главно прасковената и зелевата листна въшка). Смучейки сок от зимуващите и презимувалите заразени култури и диви видове кръстоцветни култури, листните въшки извършват масови заразявания главно по цветното и главестото зеле.

От факторите на околната среда основна роля играят онези, които благоприятстват за масовото намножаване на насекомите преносители.

Главното в опазването на културите от мозайка се свежда до правилен подбор на мястото за отглеждане на разсад. Трябва да се осигури пространствена изолация между зелето за глави с производствено направление и между семепроизводните посеви.

Не трябва да се допуска развитие на листни въшки в посева, още повече в разсадното отделение. Борбата с листните въшки се води с използване на подходящи инсектициди - Би-58 - 0,1%, Конфидор енерджи ОД - 0,05%, пикадор 20 СЛ - 0,05% и други. Кръстоцветните плевели се унищожават чрез механични обработки или чрез хербициди.