Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Кестенов хоботник - най-опасният неприятел на питомния кестен.


Кестеновият хоботник (Curculio elephas Gyll.) най-опасният неприятел на питомния кестен у нас. Разпространен е в големи размери в региона на Петрич и Берковица , където ежегодно причинява до 60% червясване на плодовете. Повредените плодове са негодни за консумация и мухлясват при съхранение.

Кестеновият хоботник е дребно до средно голямо бръмбарче с дължина 6-8 мм, с дълго, тънко, силно развито, дъговидно извито хоботче. Предните му крила имат сърцевидна форма. Тялото е равномерно покрито със сиво-кафяви люспици. Пипалата са тънки, дълги и мъхести, а бедрата на задните му крака имат големи правоъгълни зъбци. Яйцето е бяло и овално. Ларвата е бяло, дъговидно извито червейче, без крака, дълга от 12 до 15 мм.

Кестеновият хоботник има едно поколение годишно и зимува като ларва в землиста камерка в почвата. Презимувалите ларви какавидират през пролетта на следващата година. Бръмбарите имагинират от втората половина на юли до първите дни на септември. Снасят яйцата си в зелените плодове през август-септември. Плодовитостта на една женска е средно от 20 до 50 яйца. Ембрионалното развитие продължава от две до три седмици. Излюпените ларви се хранят в продължение на 40 дни с ядките на плодовете. След това през кръгъл отвор те напускат плода и отиват в почвата, където зимуват. Червивите плодове са негодни за консумация.

Борба с кестеновия хоботник

Окапалите червиви плодове трябва да се събират и унищожават. Плодовете пълно да се обират.

Кестените успешно се опазват чрез 2-3 пръскания срещу възрастните хоботници. Борбата срещу възрастното насекомо с химични средства е възможна само по време на летежа, преди яйцеснасянето - след образуване на плодчетата. Това е периодът на наедряването на кестеновите плодове - последните дни на август до края на септември. Няма официално регистрирани препарати за борба с кестенов хоботник и ПИВ. Първото пръскане се извършва в първото десетдневие на септември, а останалите през 12-15 дни като може да се използва с един от следните препарати: Суперсект 10 ЕК - 0,0125%; Дурсбан 4E - 0,12%; Фюри 10 ЕК - 0,05% и др.