Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Ранно кафяво гниене по овощните дървета.


Ранното кафяво гниене у нас се среща по всички костилкови видове, още и по трънка, ябълка и круша. Болестта се появява от цъфтежа на дърветата до узряването и консумацията на плодовете. При благоприятни условия за развитието и тя нанася големи загуби на чувствителните сортове.

Най-рано болестта се проявява под формата на т.нар. опожаряване” на цветовете. Пораженията започват като кафяви петна по венчелистчетата, които бързо се разрастват, обхващат изцяло цвета, който омеква и изгнива. Гниенето продължава от цветната дръжка към плодната клонка, която обхваща пръстеновидно и цялата и връхна част увяхва и изсъхва. При благоприятни условия загниват връхните части на леторастите заедно с още нарастващите листа. Наличието на валеж или обилна роса създават идеалните условия за инфекция в този период.

Причинителят (паразитна гъба) зимува по нападнатите дървета основно в мумифицираните плодове и в раковините по клоните. По плодовете болестта започва като закръглено кафяво петно, което постепенно нараства, докато покрие цялата повърхност. При разрязване се вижда, че всички тъкани под петното са кафяви и изгнили. Плодът окапва или остава по клоните, където засъхва и се мумифицира. По нападнатите зрели плодове се образуват характерни, сравнително едри, разпръснати туфи със спорите на паразитната гъба. И още нещо, ако заразеният плод се допира до някой клон на дървото, то по него се образува елиптично, слабо хлътнало по-тъмно петно (раковина).

Степента на проява на болестта при чувствителните сортове зависи от количеството зараза, която презимува в градината по дърветата и под тях. При дъждовно и студено време заразата още от края на зимата атакува цветовете и върховете на леторастите, а плодовете - при дъждовно хладно до умерено топло време. Гниенето на плодовете се проявява особено силно при сортове, чиито плодове имат по-тънка кора или са наранени от насекоми , градушка и др.

Борба с причинителите на ранно кафяво гниене по овощните дървета

Борбата с причинителите на ранно кафяво гниене по овощните дървета може да бъде успешна, ако се съчетават агротехнически и химически мерки. Нови овощни насаждения да се създават по възможност при най-проветриви условия. Да се унищожават всички саморасли сливи и джанки, трънки, издънки. Да се изрязват и унищожават всички опожарени клонки до здрава тъкан. Големите рани трябва да се замазват с блажна боя или овощарска замазка. Да се събират и унищожават загнилите и мумифицирани плодове. Да не се допуска червясване на плодовете. Беритбата на плодовете да се извършва в сухо време, внимателно, без нараняване и да не се закъснява с нея. Да се полагат необходимите грижи за дърветата, като обработка на почвата,торене и поливане.

Химическата борба е ефективна, ако се прилага след стриктно изпълнени агротехнически мерки. Срещу ранното кафяво гниене първото пръскане на овощните дървета се провежда рано напролет преди набъбването на пъпките с бордолезов разтвор 1%. Второ третиране се прави при показване боята на цветовете (фаза цветен бутон) с един от препаратите: Дитан М 45-0,2%, Делан 700 ВДГ - 0,05%, Топсин М 70 ВДГ - 0,12%, Пънч 40 ЕК - 0,0075%, Фоликур 25 ВГ - 0,075% и др. При благоприятни условия за развитие на болестта (валежи, понижаване на температурите) пръскания се провеждат и в началото на цъфтежа, по време на масовия цъфтеж и в края на цъфтежа. Добър ефект има есенното третиране с бордолезов разтвор -1%, когато три четвърти от листата са опадали.

Висока чувствителност спрямо ранно кафяво гниене имат сортовете кайсии Късна Силистренска, Унгарска кайсия, Мушански великан, Дряновска късна 1 и 2, Канино, Умберто. Слабо чувствителени са сортовете кайсии Ернани, Филипопол, Луизет, Хамиди, Адеди, Аренджи II, Дорби роял, Нугет.

Повечето от отглежданите сортове череши са устойчиви спрямо ранно кафяво гниене. Висока чувствителност спрямо болестта проявяват сортове Наполеон, Ранна едра, Ръждавишка белвица, Румънка, както и почти всички ранни сортове череши.

От вишневите сортове чувствителност спрямо ранното кафяво гниене показват Унгарска вишна, Сенчеста морела, Хейманов рубин, Монтморенси, Метеор, Чачански рубин. Относително устойчиви са сортовете Дряновска ранна вишна и Циганска вишна.

Силно чувствителни спрямо ранно кафяво гниене са сортовете сливи Стенлей, Тулеу грас, Поп Харитон, Хал, Ажанска. Висока устойчивост проявяват Кюстендилска синя слива, Стринава, Алтанова, Ана Шпет, Калифорнийска синя.

Чувствителност към ранното кафяво гниене показват и ябълковите сортове Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Ландсбергска ренета, Червен астрахан. Толерантност спрямо болестта проявяват сортовете Джонатан, Златна превъзходна, Зимна златна пармена.