Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Бяла ръжда по черешата и вишната.


Бяла ръжда (червени листни петна) е икономически важна болест за повечето райони на отглеждане на черешата и вишната, но има най-голяма вредоносност за овощните разсадници и младите овощни насаждения. Най-типичните признаци на болестта са петната по листата - дребни (под 1 мм), пурпурновиолетово-червени. Петната по листата се явяват към края на май и при благоприятни условия (хладно и влажно време) покриват изцяло листата и причиняват масовото им окапване до степен на обезлистване. По долната страна на листата се образува характерен за болестта белезникав налеп , състоящ се от спороношенията на гъбата във вид на дребни фитилчета (те определят името бяла ръжда). За разлика от сачмянката тъканта на петната не опада. Особено бързо и масово окапват листата в разсадниците, в резултат на което летораслите и пъпките остават недозрели и през зимата лесно измръзват. Макар и рядко, при високочувствителните сортове, петна се появяват и по дръжките на листата и плодовете и дори по младите леторасли. Те са удължени и въгленовочерни. По плодовете петната трудно се различават от петната на сачмянката.

Причинител на бяла ръжда по черешата и вишната е гъбата Blumeriella jaapii (Rehm), която има безполов стадий, известен като Cilindrosporium hiemalis Karsten, поради което често се нарича цилиндроспориоза. Гъбата презимува в окапалите листа, където напролет се образуват спори, извършващи първичните заразявания. Оптимални условия за инфекция и развитие на бялата ръжда са навлажнените листа и температури от 15 до 20°С.

Различните сортове вишни и череши проявяват различна чувствителност към болестта бяла ръжда. Най-силно чувствителни от вишните са сортовете Сенчеста морела, Унгарска и др., а от черешите - Наполеон, Бинг, Ламберт, Козерска, Техловицка и др. Сравнително най-високоустойчиви от вишните са Кохова, Сладковишна ранна, Монтморенси и др. Известна толерантност към тази болест показват сортовете череши Ранна черна едра, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла и др.

Борба с бялата ръжда по череша и вишна

Борба с бялата ръжда по черешата и вишната трябва да започне още от есента чрез заораване на окапалите листа, с цел намаляване на първичната инфекция. През пролетта трябва да се изведат най-малко три предпазни пръскания: в края на април (след прецъфтяването), около 11-12 май и в края на май, с препаратите: делан 700 ВДГ - 0,05%, фоликур 25 ВГ - 0,075% и др. В разсадниците се правят профилактични пръскания в периода от развитието на листните пъпки до средата на лятото.