Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Бяла ръжда по черешата и вишната.


Бяла ръжда (червени листни петна) е икономически важна болест за повечето райони на отглеждане на черешата и вишната, но има най-голяма вредоносност за овощните разсадници и младите овощни насаждения. Най-типичните признаци на болестта са петната по листата - дребни (под 1 мм), пурпурновиолетово-червени. Петната по листата се явяват към края на май и при благоприятни условия (хладно и влажно време) покриват изцяло листата и причиняват масовото им окапване до степен на обезлистване. По долната страна на листата се образува характерен за болестта белезникав налеп, състоящ се от спороношенията на гъбата във вид на дребни фитилчета (те определят името бяла ръжда). За разлика от сачмянката тъканта на петната не опада. Особено бързо и масово окапват листата в разсадниците, в резултат на което летораслите и пъпките остават недозрели и през зимата лесно измръзват. Макар и рядко, при високочувствителните сортове, петна се появяват и по дръжките на листата и плодовете и дори по младите леторасли. Те са удължени и въгленовочерни. По плодовете петната трудно се различават от петната на сачмянката.

Причинител на бяла ръжда по черешата и вишната е гъбата Blumeriella jaapii (Rehm), която има безполов стадий, известен като Cilindrosporium hiemalis Karsten, поради което често се нарича цилиндроспориоза. Гъбата презимува в окапалите листа, където напролет се образуват спори, извършващи първичните заразявания. Оптимални условия за инфекция и развитие на бялата ръжда са навлажнените листа и температури от 15 до 20°С.

Различните сортове вишни и череши проявяват различна чувствителност към болестта бяла ръжда. Най-силно чувствителни от вишните са сортовете Сенчеста морела, Унгарска и др., а от черешите - Наполеон, Бинг, Ламберт, Козерска, Техловицка и др. Сравнително най-високоустойчиви от вишните са Кохова, Сладковишна ранна, Монтморенси и др. Известна толерантност към тази болест показват сортовете череши Ранна черна едра, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла и др.

Борба с бялата ръжда по череша и вишна

Борба с бялата ръжда по черешата и вишната трябва да започне още от есента чрез заораване на окапалите листа, с цел намаляване на първичната инфекция. През пролетта трябва да се изведат най-малко три предпазни пръскания: в края на април (след прецъфтяването), около 11-12 май и в края на май , с препаратите: делан 700 ВДГ - 0,05%, фоликур 25 ВГ - 0,075% и др. В разсадниците се правят профилактични пръскания в периода от развитието на листните пъпки до средата на лятото.