Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Картофена мана по доматите.


Едва ли има друго заболяване по растенията, което да е така разпространено в света, както картофената мана. Това е една от най-силно вредоносните болести по растенията, която се среща по всяко време на годината както по доматите, отглеждани в оранжерии, така и при късно полско производство на доматите. Същата болест може да заразява и картофите.

Причинителят на картофената мана по доматите (гъбата Phytophthora infestans) напада всички надземни, части на доматовите растения. Първите признаци по листата се появяват по най-долните листа , лежащи или допиращи се до почвената повърхност, под формата на воднисти, разрастващи се петна, които обикновено са съсредоточени по периферията и във връхната част по протежение на централния нерв. Тъканите на нападнатите части първоначално завяхват, без да променят цвета си. Когато относителната влажност на въздуха е висока, по долната страна на нападнатите части се образува светъл спорообразуващ гъбен налеп. За 2-3 дни засегнатите части на листата загиват и придобиват тъмнокафяв цвят. Когато, нападението е по-силно, растенията изглеждат като опърлени.

Причинителят на картофената мана напада още листните и цветните дръжки, но най-опасни са нападенията по стъблата на растенията. Това се отнася най-вече за доматите, отглеждани в оранжерии. По тях се появяват сухи кафяви петна, които се разрастват бързо и като пръстен обхващат нападнатото стъбло. В резултат на това всички части на растенията, намиращи се над нападнатата част, загиват.

Картофената мана по доматите напада само зелените плодове. По тях се появяват големи, грапави, кафяви, твърди и сухи петна. По-късно нападнатите плодове изгниват.

За условията на нашата страна патогенът се съхранява в клубените на картофите в хранилищата. Освен това патогенът може да се запази и в клубените, които са останали на полето след прибирането на реколтата.

Причинителят на картофената мана може да се запази още в растителните остатъци от късни домати, особено когато те не са в състояние да изгният нацяло, независимо дали са отгледани на открито или в полиетиленовите оранжерии. През неблагоприятния зимен период причинителят може да се запази и по растенията, отглеждани в стоманено-стъклените оранжерии.

Интензивно спорообразуване и възможности за заразяване се създават при относителна влажност на въздуха около 90%, задържане на свободни водни капки в продължение на 1-2 часа и при температура 12-15°С. За понататъшното развитие на патогена е необходима по-висока температура - 20-22°С. При температура над 26°С и засушаване развитието на картофената мана се преустановява.

При условията на нашата страна масовото развитие на картофената мана има цикличен характер. Заболяването се развива по-силно в по-хладни и дъждовни години.

Разсадът за доматите ранно полско производство трябва да се отглежда в специализирани отделения на оранжериите, а не едновременно с растенията, имащи производствено направление. Култивационните съоръжения трябва да се проветряват редовно, за да не се допуска оросяване на растенията. В отопляемите култивационни съоръжения това може да се постигне чрез повишаване на температурата. В този случай да се изхожда от правилото: там, където по растенията няма капки вода, там няма условия за развитие на картофената мана. Това правило се отнася и за растенията след разсаждането и до края на вегетацията.

Успоредно с мерките за коригиране на микроклимата е култивационните съоръжения е необходимо доматеният разсад да се пръска профилактично през седем дни с контактни препарати: бордолезов разтвор - 1%, Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 - 0,2%, Дитан ДГ - 0,2%, Санкоцеб 80 ВП - 0,3% и др. След появата на първите признаци на болестта по листата при възможност трябва да се повиши температурата и да се прилагат системно действащи препарати с лечебен ефект: Верита ВГ - 0,15%, Икуейшън про - 0,04%, Корсейт М ДФ - 0,25%, Корсейт Р ВП - 0,25%, Полирам ДФ - 0,2%, Превикур 607 СА - 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% и др. Пръскането на доматите на полето започват след появата на болестта върху картофите, където тя се развива по-рано. Преди появата на първите признаци на мана по доматите се извършват профилактични третирания, а след появата на болестта и благоприятни условия за развитието й се прилагат системно действащите препарати с лечебен ефект, които бяха посочени при пръскане на разсада. Задължително трябва да се напръсква долната повърхност на листата на доматите. Вл