Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Плевелите в овощните насаждения – какво трябва да знаем?.

Плевелите пречат на поливането , заплевелените овощни насаждения изразходват повече вода. Всичко това води до ненормално развитие и растеж на заплевелените овощни насаждения, до съкращаване на техния живот.

Важни връзки