Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Кривули (мехурки, рошкови, бабици) по сливите.


Болестта кривули (мехурки, рошкови , бабици) се среща по сливите, джанките и трънките, като при благоприятни условия за развитието й може да унищожи напълно реколтата. Заразените плодчета растат много по-бързо от здравите, обаче са по-плоски и обикновено изкривени на едната страна или засукани, откъдето носят наименованието кривули. Повърхността им първоначално е гладка, а по-късно се напуква. Отвътре са кухи, тъй като липсва костилката (оттук и наименованието мехурки). Цветът им е бледозелен, по-късно белезникав, тъй като се покриват с бял восъчен налеп, който постепенно покафенява. Месото им е порьозно, лишено от сок и няма консумативна стойност. Макар и рядко, болестта може да се развие и върху леторастите, при което върхът им надебелява и се превива. Върху листата могат да се формират дребни мехуровидно издути петънца, които приличат на повредите от къдравостта по прасковата, но не са така ярко изразени.

Причинител на болестта е гъбата Taphrina pruni, която презимува в тъканите на заразените клонки и по пъпките. Заразяването става през пролетта по време на отварянето на цветните пъпки. Гъбата развива своите плодоношения по повърхността на нападнатите сливови плодове. Спорите се разнасят и попадат по люспите на новообразуваните пъпки, където зимуват. Следващата година при отваряне на пъпките спорите заразяват завръзите, които вместо нормални плодове се развиват като кривули. За да стане заразяването, необходимо е през време на цъфтежа времето да е дъждовно и хладно. При такива условия болестта има масови размери и унищожава голяма част от реколтата (до 80% в някои градини), особено в подбалканския сливов район.

Борба. Зимното пръскане на сливите се извършва с бордолезов разтвор - 1% най-късно до набъбването на пъпките. Пръскането на сливите след цъфтежа вече не оказва никакво влияние върху болестта. Окапалите плодове трябва да се събират и унищожават още преди да са се образували спорите по тях.

Висока чувствителност към причинителя на мехурките по сливата показват сортовете Кюстендилска синя слива, Троянска слива и Късна меденка. Толерантност към болестта кривули по сливата е установена при местните сливови сортове Сакарка, Караджейка, Бърдачка, Бумбалка.