Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Пръстенотворка - поврежда всички овощни дървета , но предпочита ябълката.


Пръстенотворката (Malacosoma neustria L.) е разпространена навсякъде у нас. Гъсениците й повреждат всички овощни дървета и много горски видове, но предпочита ябълката.

Възрастните насекоми са сравнително дребни пеперуди, като женските индивиди са по-едри от мъжките. Тялото е дебело и силно окосмено. Основният цвят на крилата е канеленожълт. На предните крила преминава по една доста широка напречна ивица, която е по-тъмна от основния цвят. Задните крила са по-светли. Гъсеницата е твърде пъстра - надлъжно по средата на тялото преминава белезникава ивица, до нея от двете й страни по една плътна оранжева, а след нея червеникава и прекъсната оранжева линия. Странично на тялото е разположена по една широка синя лента. Цялото тяло е покрито с редки кафяви космици.

Пръстенотворката презимува като напълно развита гъсеница в яйчната черупка (пръстенчетата). Напролет със затопляне на времето, обикновено при силното набъбване на пъпките (до появата на първите листенца, гъсениците прогризват яйчния хорион и излизат, като пропълзяват по клонките. Отначало нагризват набъбналите пъпки, а след това появилите се листенца и развиващите се листа. Характерно за пръстенотворката е задружният живот на гъсениците, които са опредени в паяжинови гнезда, откъдето излизат да се хранят. След като изгризат листата на една клонка, обвита в паяжинното гнездо, те преминават на друга клонка, като също си опридат паяжинно гнездо. Гъсениците се хранят предимно през нощта, а през деня най-често се събират на големи групи, оплетети в паяжина по стволовете или в разклоненията на клоните и клонките. Когато изгризат цялата листна маса на едно дърво, те преминават върху други съседни или близки дървета. В края на храненето си гъсениците се разпръскват поединично. Към края на май - началото на юни гъсениците си опридат на различни места върху дърветата пашкули и какавидират. Какавидният стадий трае около една седмица. Пеперудите излитат предимно през нощта. Летят през юни и юли. Една женска снася около 30 яйца.

Пръстенотворката има едно поколение в годината. Намножаването му става периодично (циклично), което зависи и в голяма степен от физиологичното състояние на растенията. При изхранване със стари листа смъртността на гъсениците се увеличава и плодовитостта на пеперудите намалява. Физиологично по-слабите дървесни видове намаляват жизнеспособността на популацията.

Борба с пръстенотворката

През невегетационния период, трябва да се правят обследвания в градините, които са застрашени от нападение или неприятеля е забелязан през предходната година. Яйчните купчинки се изрязват и изгарят.

През вегетацията борбата с пръстенотворката се води след излюпването на яйцата. Регистрирани препарати за пръстенотворка са: Вазтак нов 100 ЕК - 0,015% и Нуреле Д - 0,05%. От биологичните средства може да се използват препарати на база Bacillus turingiensis. Прилагат се при 10-15% повредена листна маса.