Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Изисквания на зеления фасул към факторите на растеж.


Зеленият фасул е топлолюбиво растение. Оптималната температура за поникване на семената е 18-22°С, а през вегетацията растенията се развиват най-добре при 20-25°С. При повишаване на температурата се затруднява опрашването на цветовете , в резултат на което те абортират или образуваните завръзи окапват и това довежда до намаляване на добива. Особено критични са температурите над 32°С.

По отношение на светлината растенията са много взискателни, особено в началото на развитието си, когато и най-малкото засенчване предизвиква удължаване на между възлията, отслабване на стъблото, етиолиране на листата и последващо намаляване на добива.

Зеленият фасул е влаголюбиво растение и трябва да се отглежда при поливни условия. Важно е през вегетацията на зеления фасул да се поддържа оптимален поливен режим. Неравномерното поливане довежда до стресови състояния на растенията и намаляване на добива. Когато влажността е по-ниска преди цъфтежа - намалява броят на цветовете; по време на цъфтежа намалява броят на бобовете, а по време на зреенето - намалява тяхната маса. Напояването на зеления фасул е гравитачно или чрез дъждуване. В практиката по- често се прилага първият начин за поливане. Дъждуването по-рядко се използва, макар че през горещите и сухи летни дни създава благоприятни условия за развитие на растенията.

Относно типа на почвата зеленият фасул не е много претенциозен. Най-подходящи за отглеждане на зелен фасул са почви, които се проветряват лесно и бързо се затоплят. Неподходящи са тежки, сбити почви, които задържат вода.

Фасулът се развива добре след всички предшественици. При редуване на културите е желателно да идва след тиквови, лукови и кореноплодни. Да се избягва отглеждане след бобови култури. На същото място може да се засее след 4 години.

Зеленият фасул реагира много добре на минерално торене. Количеството торове се определя в зависимост от запасеността на почвата, но средно се внасят по 10-12 кг суперфосфат, 10 кг калиев сулфат и 8-10 кг амониев нитрат на декар.

Характерна особеност на бобовите растения е биологичната фиксация на азот с помощта на бактериите от р.Rhizobium, които са разположени по кореновата система. На 1 дка фасулът натрупва 4,4 кг азот, което в сравнение с другите бобови култури е най-малко.