Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Костилкоплодова листна оса – напада всички костилкови овощни видове.


Костилкоплодова листна оса (Neurotoma nemoralis L.) е разпространена навсякъде у нас. Напада всички костилкови овощни видове - череша, праскова, кайсия, слива, дюля, бадем и др. Ларвата се храни с листата на нападнатите дървета.

Възрастното насекомо е черна оса, със светложълти петънца и ивици. Тялото й, по-специално коремчето, е силно сплеснато. Краката са ръждиво-жълти, а крилата - ципести, прозрачни, с черни нерви. На дължина достига 1 см. Яйцето непосредствено след снасянето е светложълто, а по-късно става почти бяло, с дължина 1,6 мм. Ларвата е светлозелена до тъмнозелена, с жълти ивици по гръбната страна. Тялото е голо, без власинки, отгоре на първото гръдно членче има четири петънца. Тя има три чифта гръдни и само един чифт коремни крака. Дължината на тялото е 24 мм. Какавидата има черни очи, а главата и краката и са жълти.

Костилкоплодовата листна оса развива едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата на дълбочина до 10-40 см. Напролет, в началото на март, ларвите какавидират в пашкулите, а осите имагинират и летят в края на март и през април. Костилкоплодовите листни оси са активни след изгрев слънце в тихо и топло време, копулират и снасят по долната страна на най-младите връхни листа на групички от 2 до 26 яйца. Една женска снася около 40-70 яйца. Ембрионалното развитие продължава от 9 до 14 дни. След излюпването ларвите скелетират листата. По-късно те обвиват листата в паяжина и образуват общи гнезда, в които живеят и се хранят. След като се унищожат листата в едно гнездо, те се преместват и правят ново гнездо. По този начин могат да унищожат листата на цели дървета. През юни ларвите приключват изхранването си и отиват в почвата в землени камери да презимуват. Около 60% от тях изпадат в диапауза и какавидират през пролетта на втората година.

Борба с костилкоплодова листна оса

Дълбока есенна оран на почвата в овощните градини плътността на зимуващите ларви на костилкоплодовата листна оса. При появата на осите и по време на излюпването на ларвите, преди да образуват гнездата , дърветата се третират с Децис 2,5 ЕК - 0,04%, Вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, Нуреле Д - 0,04%. ПИВ е 2-3 бр. възрастни на дърво преди разпукване на пъпките. За ларвите няма официално приет праг.