Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Брашнеста мана по прасковата, нектарината и бадема.


Брашнеста мана по прасковата, нектарината и бадема е разпространена е навсякъде, но в по-големи размери се среща по Черноморието и на други много влажни и непроветриви места. Болестта е с нарастващо стопанско значение поради високата чувствителност на преобладаващата част от отглежданите у нас сортове.

Засяга всички органи на прасковата (листа, плодове и леторасти), но най-силно листата. По тях се появяват бледожълтеникави петна, по чиято долна страна се образува брашнест налеп. Нападнатите млади листа се деформират силно, а при висока плътност некротират и опадат. По младите леторасти също се образува подобен налеп , който е твърде плътен и предизвиква деформиране на клонките и задържане на растежа им. Такъв налеп се образува и по още зелените плодове, конто се напукват и загниват при по-нататъшния си растеж.

Причинител на брашнестата мана по прасковата, нектарината и бадема е гъбата Sphaerotheca pannosa var. persicae. Причинителят на болестта презимува между люспите на нападнатите пъпки. Първичните заразявания се осъществяват чрез зимни спори, които проникват директно през покривните тъкани на листата, докато са още нежни. Масовите заразявания през вегетационния сезон се осъществяват чрез въздушно разпространявани летни спори, които се образуват върху първично нападнатите тъкани.

Болестта брашнеста мана се развива в широк температурен диапазон, но задължително при условия на висока въздушна влажност. Продължителното засушаване обаче не спира развитието на болестта. Честите и интензивни дъждове са неблагоприятни за развитието на тази брашнеста мана. Покълването на спорите се стимулира от интензивната слънчева светлина. Първите заразявания стават през май, а най-силно болестта се развива през юли и август. Плодовете се заразяват само рано напролет.

Борба с брашнестата мана по прасковата, нектарината и бадема

На много влажни, непроветрени места не бива да се създават нови прасковени и нектаринови насаждения. Отглеждането на дърветата да става при висок агрофон. При зимното прочистване силно нападнатите клонки трябва да се изрязват и изгарят.

Вегетационни пръскания се извършват при формиране на младия завръз и след това в интервал от 10-12 дни до наедряване на плодовете с препаратите: Вектра 10 СК - 0,05%, Скор 250 ЕК - 0,02%, Топаз 100 ЕК - 0,03% и др.