Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Миниращи мухи - борбата се води главно при оранжерийни условия.


На открито миниращите повреждат доматите, патладжана, пъпешите, тиквичките, краставиците, картофите, зелето, граха и други култури, а при оранжерийни условия - доматите, пипера и краставиците. Вредят възрастните женски мухи и ларвите. С помощта на яйцеполагалото си мухите пробиват горния епидермис на листата и от отвора, приличащ на ямичка, изтича сок, с който се хранят. Те предпочитат да нараняват най-младите листа на растенията. Често отделните ямички се сливат, в резултат на което листата побеляват и при силно нападение изсъхват. В част от направените ямички мухите снасят по едно яйце.

Ларвите се изхранват с паренхимата на листата и повреждат горния и долния епидермис. Повредените участъци от паренхимата са дълги и тесни, а в края - по-разширени (мини). Често мините се кръстосват на няколко места и при силно нападение обхващат цялата листна петура , която изостава в растежа си, а по-късно листът изсъхва. Мините имат пергаментовобял цвят и ларвите в тях прозират. На един лист могат да се развият до 30 ларви.

В оранжериите, където има растения през цялата година, миниращите мухи се развиват непрекъснато, като следващо поколение е по-многобройно. Развиват 5-6 поколения годишно. На открито обаче те се развиват само през периода май-септември. Известно е, че при температура на въздуха 20-25°С яйчният стадий продължава 3-5 дни, а ларвният - 6-10 дни. Ларвите минират листата, като намаляват асимилиращата повърхност и продуктивността на отглежданите зеленчукови култури. Миниращата муха зимува като какавида в почвата.

Как се провежда борбата с миниращите мухи?

Борбата се води главно при оранжерийни условия. Прилагат се всички агротехнически мероприятия, които осигуряват оптимално развитие на растенията за преодоляване на повредите. Почвените обработки съдействат за унищожаване на зимуващите в почвата какавиди, с което се намалява изходната инфекция.

Необходимо е периодично да се наблюдават растенията и при констатиране на повреди от миниращи мухи преди на излюпването на яйцата да се пръска с Вазтак нов 100 ЕК - 0,03%; Талстар 10 ЕК - 0,03% и др. и срещу ларвите, при ПИВ 15 ларви на лист (за оранжерийни домати), с проникващи и системни инсектициди. Необходимо е да се спазват точно дозите на препаратите, тъй като някои от тях действат фитотоксично на младите листа и леторасти.