Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Черничева щитоносна въшка - има голяма размножителна способност.


Черничевата щитоносна въшка (Pseudaulacspis pentagona Targ.) има ограничено разпространение в югозападна България, като неприятел по черницата и прасковата. Установена е още по слива, бадем, череша, кайсия, мушмула, орех, кестен, върба, глог, олеандър, френско и немско грозде, люляк, софора и др. Има голяма размножителна способност и развива няколко поколения годишно.

Черничевата щитоносна въшка вреди, като се заселва по стъблата, клоните, летораслите и плодовете, на които изсмуква соковете. Вследствие на убождането засегнатата тъкан загива, а от изсмукването на сока растенията забавят растежа си и може напълно да загинат.

Женската въшка има жълтеникаво-розов цвят, който варира от светложълт до почти оранжев, и крушовидна форма на тялото. Щитчето им е бледо-жълтеникаво и кръгло, в средата слабо изпъкнало, с дължина 2 , ,5 мм и широчина 2,2 мм. Мъжките индивиди имат тесни продълговати и чисто бели щитчета. Тялото им е жълто-оранжево, с един чифт крила и е дълго 1,2 мм. Яйцето има удължена форма и матовобял до розово-оранжев цвят.

Черничевата щитоносна въшка при нашите условия развива 3 поколения годишно и зимува като напълно развита възрастна женска по кората на растенията, с които се храни. Напролет, когато температурата достигне 11-12°С, обикновено в края на април, тя започва да снася яйцата си. Една женска снася около 100-140 яйца. Ларвите от първото поколение се излюпват през май, от второто - в края на юли - началото на август, а от третото - в края на септември - началото на октомври. Възрастните насекоми от третото поколение зимуват. При масова поява кората на дърветата добива бял цвят от щитчетата на въшките. По плодовете се заселват най-често по дръжките.

Борба с черничевата щитоносна въшка

Срещу младите ларви на първото поколение се извършват две летни пръскания: първото - в началото на май, 10-12 дни след появата на първите ларви, а второто - след 10-14 дни. Прилагат се препарати със силно проникващо и контактно действие: БИ-58 - 0,2%; Дурсбан 4 Е - 0,15%; Нуреле Д - 0,05%; Пиринекс 48 ЕК - 0,15%; Терагард плюс - 0,05%; Циперфос 530 ЕК - 0,05%. Необходимо е пръскането да се извършва така, че да се намокрят всички части на растението.

Плътността на черничевата щитоносна въшка ефективно се регулира от много ципокрили паразити, най-ефективни от които са Prospaltella berlesei и Aphitis proclia, а също така и от над 20 вида хищни насекоми, предимно калинки.