Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Малка зимна педомерка - при масова поява е сериозен неприятел по овощни дървета. Малката зимна педомерка (Operophtera brumata) е

повсеместно разпространена у нас и е един от често намножаващите се листогризещи неприятели. Когато срещу нея не се води борба, тя нанася сериозни поражения на овощните дървета. Освен всички овощни видове напада и много горски и едногодишни растения.

Женските пеперуди имат зачатъци на крила със сив до светлозелен цвят, достигащи до средата на коремчето. Напречно на тях преминават неясни по-тъмни ивици. Мъжките индивиди имат добре развити крила - предните са жълто-кафяви, с по-тъмни вълнообразни линии, а задните сиво-кафяви, с по-тъмна широка напречна ивица. Гъсеницата е тревистозелена, на гърба с една по-тъмна, а странично на тялото с няколко по-светли зелени линии. Движи се с протягане напред и придърпване на задния край и поради това се нарича педомерка.

Малката зимна педомерка развива едно поколение годишно и зимува като яйце по връхните клони на дърветата. Яйцата са извънредно издръжливи на ниски температури. Рано напролет със затопляне на времето, при 6°С средна денонощна температура, от яйцата се излюпват младите гъсеници, които отначало се вгризват в набъбващите пъпки. Понякога в една пъпка се срещат по няколко гъсеници. При масово нападение гъсениците не позволяват на множество повредени пъпки да се разлистят. По-късно изгризват младите листа, като остават Да стърчат само дръжките и главната им жилка. Нагризват и повреждат също и цветовете на ябълката и на другите овощни видове. При масово нападение обезлистват цели дървета и насаждения, като правят и дълбоки нагризвания на младите и на наедряващите плодчета. Този неприятел напада с голямо предпочитание черешата и вишната.

През октомври-ноември започва летежът на мъжките пеперуди. Те летят привечер и през нощта. Пеперудите летят до късна зима, а в години с по-мека зима летят и през януари. Женските пеперуди, поради това че не могат да летят, пропълзяват по стволовете и в короната на дърветата , където се оплождат. Снасят яйцата си поединично или в малки купчинки върху кората на стъблото, по младите и по старите клони, разклоненията, около пъпките и на други места.

Борба с малката зимна педомерка

Борбата с педомерките се извършва основно с химични средства. Ефектът е по-голям при по-ранно пръскане и в по-млада възраст на гъсениците. Прилагат се при повреждане на 10-15% от листната маса и 2-3 бр./100 завръза до юнското окапване. Регистрирани инсектициди за борба с малката зимна педомерка са: Вазтак нов 100 ЕК - 0,015%, Нуреле Д - 0,05%, Суми алфа 5 ЕК - 0.02%, Терагард 48 ЕК - 0,1%, както и всички одобрени инсектициди на база на Bacillus turingiensis.

За намаляване плътността на малката зимна педомерка могат да се използват лепливи ленти, които трябва да се поставят около ствола на дърветата по време на имагинирането на пеперудите, за да уловят женските, докато се изкачват към короната на дървото. Използването на такива лепливи ленти може да намали до 70-80% повредите по пъпките. Този метод е по-подходящ за по-малки овощни градини.