Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Мана по спанака - при благоприятни условия причинява значителни загуби.


Маната по спанака e заболяване, което широко разпространено и в отделни години причинява значителни загуби. Това е единствената болест по спанака, която при благоприятни условия за развитието й може да има стопанско значение за тази култура.

Заболяването може лесно може да се разпознае. За него е характерно, че по горната част на листата се образуват разливащи се, закръглени хлоротични петна. В мястото на напетняванията листната петура се издува към горната повърхност. Във влажно време по долната страна на петната се образува ясно забележим виолетово-сив спороносен налеп. Често при по-силно нападение върху един и същ лист могат да се образуват няколко петна , в резултат на което той загива. Тогава растенията са негодни за консумация.

Маната по спанака се причинява от гъбата Peronospora farinosa. През зимния период гъбата се запазва в заразените растителни остатъци и в семената. Напролет със затопляне на времето и при подходяща влажност спорите покълнват и извършват първите заразявания. Налепът, образувал се по долната страна на листата, съдържа голямо количество спори, които се разнасят с помощта на вятъра. Попадайки върху здравите растения, те извършват нови заразявания. За да покълнат, спорите се нуждаят от капка вода. Понякога те кълнят само при висока относителна влажност на въздуха. В нападнатите тъкани гъбата образува ооспори, с които се запазва до следващия вегетационен период, попадайки в почвата с растителните остатъци.

Борба с маната по спанака

Основно мероприятие за предпазване от мана по спанака трябва да бъде спазването на сеитбообращение, при което на едно и също място спанак да се сее през 2-3 години, за да се избегне инфекцията, останала в почвата. Спанакът трябва да се засява на проветриви места върху добре дренирани площи. Семето трябва да бъде здраво или се обеззаразява в топла вода при 50°С за 25 мин. Болните растителни остатъци задължително се унищожават след прибиране на реколтата с дълбока обработка.