Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Сиво гниене по салатата.


Сивото гниене е широко разпространена и силно вредоносна болест не само по салатата и марулята, но и по останалите зеленчукови видове. У нас сивото гниене по салатата се среща много често и напада растенията във всички фази от тяхното развитие, особено при зимно-пролетно отглеждане при оранжерийни условия. Нападат се листата, стъблата, кочаните, семенниците и семената. В основата на най-външните листа, обикновено тези, които се допират до почвената повърхност, се образуват едри кафяви напетнявания, които се покриват със сив памуковиден налеп. Болестта се разпространява към пазвите на листата , откъдето колонизира кочана и стъблото. Повредите по стъблото се разширяват, обхващайки листата един след друг.

Сивото гниене се причинява от гъбата (Botrytis cinerea). Когато условията за развитието на болестта са благоприятни, нападат се по-голяма част от растенията в посева.

Склероциите на гъбата, които се образуват в нападнатите тъкани, са изключително устойчиви както на неблагоприятните условия на околната среда, така и на химичните средства. Попаднали в почвата, те остават там в продължение на много години. Препоръчва се обеззаразяване на почвата. По-добре е обаче, ако в такива случаи салати и марули се сеят на друго място. Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури.

Опазването на растенията от мана и вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. Задължително трябва да се унищожават растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.