Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Апоплексия по кайсията - внезапното загиване на отделни клони или на цели дървета.

 

 

Апоплексията, или внезапното загиване на

отделни клони или на цялото дърво е едно от най-честите явления при кайсията в много райони. Това е една от причините за ограниченото разпространение на апоплексията по кайсията. В началото на това заболяване почти не се наблюдават видими признаци. Само някои прояви на слаба хлороза, смущения в цъфтежа и развитието, по-рано приключване на вегетацията и др. могат да предшестват това явление. Видимите прояви най-ярко се изразяват във внезапно увяхване на листата на отделни клони или на цялото растение в началото на вегетацията, последвано от загиване.

Причините за това предивременно и внезапно загиване на кайсията и до сега не са изяснени напълно. Според някои специалисти това се дължи на гъбни и бактериални заболявания. Други смятат, че измръзванията през зимата и рано напролет засягат проводящите съдове, които впоследствие се запушват с гъбни образувания и това рязко нарушава снабдяването на надземните органи с вода и хранителни вещества. Има предположения, че това е вирусна болест , но най-вероятно причините за апоплексията са комплексни.

Ограничаването на апоплексията по кайсията може да стане преди всичко като се отглежда в най-подходящи за нея райони, където температурните колебания в края на зимата и през пролетта са слабо изразени. Изрязването на засегнатите клони до здраво и изгарянето им, а също така и на цели пострадали растения, както и редовната борба с вредителите също може да допринесе за ограничаване на това заболяване.