Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Телени червеи - полски ковачи.


Телени червеи се наричат ларвите на твърдокрили насекоми (бръмбари) от сем. Elateridae. Тялото им е тънко и продълговато тяло, което е силно хитинизирано, яко и жилаво като тел, с жълт или с кафяв цвят, плоска глава и с три двойки еднакви гръдни крака. Възрастните насекоми на това семейство се наричат скоклювци и полски ковачи, защото подскачат и при подскачането издават звук, подобен на чукане. Когато се поставят на гръб, те подскачат високо и се обръщат по корем.

Телените червеи са разпространени повсеместно в нашата страна. Нападат полските култури (пшеница, ечемик, овес, царевица , цвекло, слънчоглед, тютюн и др.), зеленчуковите култури (домати, картофи, дини, пъпеши, зеле, пипер, маруля и др.), младите овощни дръвчета в овощните и горските разсадници, както и на постоянно място, лозичките във вкоренилищата, цветните култури и др.

Отделните видове телени червеи (полски ковачи) се различават по възрастното насекомо и по ларвата. Най-разпространени сред тях са малкият полски ковач, обикновеният полски ковач, тъмният полски ковач, мраморният полски ковач, западният полски ковач и др.

Малък полски ковач - Agriotes sputator L.

Малкият полски ковач е повсеместно разпространен и е един от най-опасните неприятели от сем. Elateridae у нас. Поврежда почти всички земеделски култури, в т.ч. и голям брой зеленчукови видове.

Възрастното насекомо е дълго 6-8,5 мм. Оцветено е светлокафяво до червено-кафяво. Ларвата е дълга 16-18 мм, светложълта, на последното коремно членче има остър издатък.

Обикновен полски ковач - Agriotes lineatus L.

Въпреки че има особено съществено значение като неприятел по зърнено-житните видове, обикновеният полски ковач е в състояние да поврежда и голям брой зеленчукови култури. Има по-ограничено разпространение, отколкото малкият полски ковач.

Ларвата е сламено-жълта, лъскава, дълга до 25 мм. Възрастното насекомо е тъмнокафяво до черно с дължина от 8 до 11 мм. Преднегръдът е еднакво дълъг и широк. Антените са нишковидни и достигат до края на преднегръда.

Тъмен полски ковач - Agriotes obscurus L.

Тъмният полски ковач се среща повсеместно в нашата страна. Напада доматите, зелето, пипера, патладжана, марулята, пшеницата, ечемика, царевицата, картофите, карамфила, астрите и др.

Възрастното насекомо е черно-кафяво, дълго 7.5-9 мм, а ларвата е жълто-кафява, дълга 22 мм. Пълният цикъл на развитие продължава от 4 до 5 години.

Западен полски ковач - Agroites ustulatus Schall.

Западният полски ковач е разпространен е в цялата страна. Напада царевицата, доматите, картофите, зелето и др.

Възрастното насекомо е с удължено-овално, светлокафяво до тъмнокафяво тяло с дължина 8.5-12 мм. Има тригодишно развитие, което протича в рамките на четири календарни години.

Най-често срещаните по зеленчуковите култури видове телени червеи развиват по едно поколение за 4-5 години и презимуват като ларви от различни възрасти и като възрастни насекоми в почвата. Презимувалите бръмбари напускат местата на зимуване в края на април и началото на май. Те се хранят с цветни части и листа на различни видове растения, за да узреят полово след което копулират и женските снасят яйцата си в почвата около растенията поединично или на групи до 5-6 см дълбочина. Предпочитат влажни и богати на хумус почви. Такива обикновено са целинните места люцерните, ливадите, поляните и др. Един бръмбар снася до 500-600 яйца. Яйцата са много чувствителни към високи температури и ниска влажност. Зародишът се развива бавно (20-30 дни). В продължение на своето развитие - 4-5 години, ларвите се събличат до 14 пъти

След събличането през телесната покривка ларвите поемат значително количество вода и увеличават масата си с 30-40%. Обилната влажност не е благоприятна за ларвите. Концентрацията на почвените разтвори също влияе върху развитието и здравословното състояние на ларвите. Ларвите реагират на температурата, влагата, храната, концентрацията на катионите на отделните елементи в почвените разтвори, като извършват различни видове миграция - сезонна, денонощна, физиологична, хоризонтална и други. Определящ фактор за храненето им обаче е температурата. Най-ниската температура, при която започват да се хранят, е 12°С, най-благоприятната - 20°С. Температури над 32-35°С се отразяват неблагоприятно върху развитието на ларвите.

Борба с телените червеи

Борбата с телените червеи е трудна поради скрития начин на живот на ларвите. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки с размери 50х50х30 см или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване на такива растения в сеитбообращението (грах, просо), които по-слабо се нападат от телени червеи; засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и всички останали елементи от агротехниката, които осигуряват оптимално развитие на културите и по-лесно преодоляване на повредите.

При установяване на ларви над праговете на икономическа вредност (на отделни огнища или на цялата площ) почвата около растенията се полива с органофосфорни, карбаматни и др. контактни препарати с по-дълго последействие, като се използва 100-200 cm3 от разтвора за едно растение.