Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Кафяви петна по крушата, дюлята и мушмулата.


Болестта кафяви петна напада всички зелени части на гостоприемниците си през целия вегетационен период. Тя е особено опасна в разсадниците за дивите гостоприемници, използвани като подложки при производството на овощен посадъчен материал.

При влажни условия кафявите петна се развиват така интензивно, че обхващат голяма част от листата, особено долните, и причиняват тяхното ранно окапване. По листата на дюлята се появяват кръгли тъмнокафяви петна с изпъкнал черен център. Петната по листата на крушата са с неправилна форма, тъмнокафяви на цвят и често са оградени от кафяво-червен венец. По летораслите петната са елипсовидни, слабо вдлъбнати, кафяви. Те са причина за деформирането и лесното измръзване на летораслите. Когато петната обхванат пръстеновидно летораслите, засъхва цялата връхна част над мястото на нападение. Петната по дюлевия плод са закръглени, с неравни краища, покрити с черни плодни телца в средната им част. При силно напетняване те причиняват напукване и деформиране на плода.

Причинител на кафявите петна по крушата, дюлята и мушмулата е гъбата Diplocarpon maculatum (syn. Fabrea maculata), с безполова форма Entomosporium maculatum Leveille. Патогенът презимува в окапалите листа и в повредените леторасти. Първите инфекции се извършват по време на цъфтежа. Заразяват се младите, нарастващи листа, поради което наличието на нов прираст е основна предпоставка за силното развитие на болестта. Особено масово е заразяването при висока въздушна влажност и при чести превалявания. Оптималната за развитието на патогена е температура от 20-30°С, при която инкубационният период протича за 4 дни. Заразяване е възможно при по-широка температурна амплитуда - над 0 до 30°С.

Болестта може да се развие силно в края на лятото по младите дървета в разсадниците, ако външните условия благоприятстват появата й.

При благоприятни условия силно се напетняват листата на дюлевите сортове Шампион, Португалска дюля, Берецки, Цариградска дюля, Лясковска дюля и други.

В разсадниците силна чувствителност проявяват крушовите сортове Вилямова масловка, Енисейка, Дилова масловка, Боскова масловка, Харденпонтова масловка, Ангулемска дукиня, Клапов любимец. Сравнително по-слабо се нападат сортовете Попска масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Пас Красен, Зимна деканка.

Борба с кафяви петна по крушата, дюлята и мушмулата

За борба с кафявите петна по крушата, дюлята и мушмулата е необходимо при резитбата да се формират по-високи корони, особено при условия на висока влажност. Окапалите листа трябва да се унищожават, за да се ограничи зимуващата зараза.

Голяма част от химичните препарати, използвани за борба със струпясването , имат добър ефект и срещу причинителя на кафявите петна. При силно нападение през предшестващата година трябва да се извършат предцъфтежно пръскане и няколко пъти през 7-10 дни след прецъфтяването с широкоспектърни фунгициди - Топсин М 70 ВП - 0,1% и др. В овощните разсадници пръскания се провеждат при поява на първите признаци на болестта.