Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Паразитните плевели са специализирани към отделните култури.


Плевелите пълни паразити се хранят хетеротрофно (несамостоятелно). Стъблата са безхлорофилни. Листата са видоизменени в безхлорофилни люспи. Корени нямат, но вместо тях развиват смукала (хаустории), чрез които се прикрепват към стъблата, листата или корените на зеленото растение гостоприемник, проникват в тъканите му и извличат от него готови хранителни сокове. Паразитните плевели обикновено са специализирани към отделните култури.

В зависимост от това, върху кои органи се прикрепват , паразитните плевели се делят на стъблени и коренови паразити.

Стъблени паразити

От стъблените паразити широко разпространени са различните видове кускута (кукувича прежда) - люцернова, полска (американска), ленова, храстова, бъзова и др. Кускутата образува тънки, нишковидни стъбла, увиващи се върху другите растения. Върху тях се намират хаусториите. Семената са дребни и попаднали в реколтата, трудно се почистват. Паразитират върху люцерна, детелина, лен, фий, картофи, ливади и пасища.

Коренови паразити

От коренови паразити разпространени са у нас различните видове синя китка - слънчогледова, тютюнева. Стъблата са високи 20-30 см, без хлорофил и само понякога разклонени, с жълто-кафяв цвят. Листата са видоизменени в дребни кафяви люспи. Цветовете са синьо виолетови. Плодът е кутийка, в която се образуват много дребни семена, които запазват кълняемостта си до 10 години. Паразитира върху слънчогледа, тютюна, доматите и зелето.