Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Пирей - плевел, който предпочита тежките почви.


Пиреят (Agropyrum repens (L.) P. B.) произхожда от Европа. Разпространен е в почти цяла Европа, в северните щати на САЩ, в Канада, Аляска, зад полярния кръг в Норвегия и в северните умерени райони на Азия. Не се среща в тропиците и в топлите райони на земното кълбо, с изключение на някои по-хладни долини на Южна Америка. Заплевелява обработваните и необработваните площи и пасищата. Представлява голям проблем за много овощни видове на север. У нас се среща главно в ливадите.

Наименованието агропирум идва от гръцката дума agros - нива, или от agrios - диво, и pyros - пшеница, т.е. дива пшеница , тъй като този род е много близък до пшеницата.

Пиреят е многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Развива силно, шнуровидно, пълзящо коренище. Листата са ланцетни, плоски, зелени или сивозелени. цветовете са събрани в зелени, сивозелени или слабо виолетови класчета, които образуват сложен двуреден линеен клас. Цъфти през юни-юли. Семената се разнасят с водата, вятъра, животните и човека. Пониква обикновено през пролетта. Освен съссемена растението се размножава със столони и с части от коренищата. Заорани, те не страдат от ниски температури. Измръзват лесно, ако са на повърхността на почвата. Много малки части от коренищата могат да развият нови растения и затова механичното отстраняване на троскота е невъзможно.

Плевелът се развива на различни почви, но предпочита тежките. Не понася кисели почви.

Пиреят се смята за най-опасния многогодишен житен плевел в хладната част на северната умерена зона. Значително по-високите температури и сравнително по-ниската атмосферна и почвена влажност на нашия климат ограничават разпространението му в посевите в нашата страна. Независимо от това пиреят се среща в старите посеви от люцерна, заплевелява лена, картофите, зимната ръж и др. Често се бърка с троскота.

Различните органи на пирея съдържат токсични съединения, които потискат културните растения. Смята се, че тези съединения се образуват при изгниването на отделните части на растението. Вредното въздействие на плевела върху културните видове се дължи до голяма степен и на силната конкуренция за азот.

Пиреят е гостоприемник на вирусите, причиняващи бромусовата мозайка и жълтото ечемичено вджуджаване. Напада се от цистообразуващата пшенична и от житната коренова нематода.

Средствата за борба срещу пирея са същите, каквито са при балура.