Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Троскотът е сериозен конкурент на културните видове.


За родина на троскота се смята Тропична Африка. Разпространен е в топлите райони на двете полукълба. У нас расте масово в равнинните топли части до 700 m, а в по-южните райони и до 900 m надморска височина.

Троскотът е многогодишен плевел. Стъблото е приповдигнато, високо до 30-50 cm. Полегналите стъбла образуват вкореняващи се издънки. Плевелът развива надземни и подземни коренища. Листата са ланцетни. Съцветието е съставено от много тесни класове (3-7), излизащи длановидно от една точка. Класовете са виолетови и са наредени от едната страна на класовата ос. Зърното има яйцевидна форма.

Видът се среща на всички типове почви, но предпочита чернозем-смолниците, черноземите, канелените горски и ливадно-канелените почви. Започва да се развива към края на април - началото на май. Размножава се вегетативно и със семена.

Подземните коренища се развиват главно на 10-25 cm дълбочина, като се разполагат хоризонтално. При благоприятни почвени условия те достигат 70-100 cm дължина. Коренищата са богати със скорбяла и са много жизнени. Отрязъци до 5 cm, разположени на дълбочина до 30 cm в почвата, развиват нови растения. Високите летни температури се отразяват неблагоприятно върху коренищата.

Троскотът цъфти и плододава от юли до септември. Това е силно топло-, сухо- и светлолюбив вид. Понася и овлажнени почви. В гъсти посеви етиолира и не може да достигне фаза цветообразуване.

Видът се нарежда между трите най-сериозни плевела в по-топлите райони на света. У нас троскотът е плевел с първостепенно значение и е сериозен конкурент на културните видове. Разпространен е масово в овощните и лозовите насаждения и в едногодишните култури , отглеждани в равнинните топли части на страната. Заплевелява също и люцерната, детелината, тревните смески, зеленчуковите градини и пасищата. Обхванал дадена площ, троскотът се унищожава трудно. Гостоприемник е на причинителите на праховитата главня, моравото рогче, ленточната болест и на вджуджаването по ориза, ечемика и люцерната. Междинен гостоприемник е на Puccinia cynodontis, на видоиете Ustilago, Rhyzoctonia solani и др.

Средствата за борба срещу троскота са същите, които са посочени при балур. Не трябва шаблонно да се използват дисковите оръдия и фрези при обработката на почвата, защото това спомага за намножаването на плевела.