Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите.


Признаците на болестта се появяват през периода на узряването, но тогава те са все още трудно забележими. В повечето случаи се наблюдават тъмни петна под здравата кора. Тази проява се последва от загиването и хлътването на кората, при което плодът става грапав. Обикновено картината е по-ясно изразена около чашката на плода. Понякога плодът външно е здрав, но при разрязване се виждат кафяви ядки, разпръснати в здравото месо. Ядките са разположени главно по края на проводящите съдове на плода. Консистенцията име суха и имат слабо горчив вкус. Под микроскоп се вижда, че некрозиралите клетки са богати на скорбяла.

Болестта горчиви подкожни ядки се среща най-често при ябълката, крушата и дюлята. Проявява се различно при отделните сортове. По-силно чувствителни са ябълковите сортове Канадска ренета, Английска зелена, Бял зимен калвил, Бауманова ренета, Тетовка, Скринянка, Джонатан, Червена превъзходна, Старкримсон, а по-малко - Златна превъзходна.

Болестта се проявява различно при отделните семкови овощни видове. При дюлята признаците на заболяването се изразяват в множество дребни петна. Плодът изглежда като покрит със ситни трапчинки. Много скоро след това петната стават толкова многобройни, че месото на плода придобива гъбеста консистенция и ръждиво оцветяване. От това заболяване се засяга най-вече сортът Португалска дюля и по-слабо Сферична и Ябълковидна дюля,

От крушовите сортове се засягат предимно Боскова масловка и Вилямова масловка.

Заболяването е свързано не само със сортовите особености на семковите, но и с бързината на нарастване на плодовете (бързо нарастващите плодове проявяват силно симптомите на това заболяване), с едрината им и с времето на беритба (по-едрите и предивременно прибрани плодове развиват повече горчиви ядки).

Горчивите ядки се появяват и при неправилно съотношение (по-високо) на магнезия и калия или на магнезия и калия към калция. Преобладаването на калциеви съединения в клетъчната мембрана създава по-голяма устойчивост към заболяването. Когато семковите овощни видове се отглеждат на почви, бедни на калций (кисели, песъчливи), болестта се проявява силно.

Степента на заболяването зависи и от редица фактори на околната среда , свързани с физиологичните процеси в плодовете. Такива са хумусното съдържание и водният капацитет на почвата, интензивността на светлината, съотношението на въглехидратите и азота. Ролята на тези фактори обаче все още не е уточнена.

Препоръчва се засаждане на семковите овощни видове на добре дренирани почви. Добрата агротехника в овощната градина спомага за нормалното поддържане на водния баланс в почвата и доброто развитие на дърветата. Правилното и редовно поливане през засушливите периоди също допринася да се избегне появяването на горчиви ядки по плодовете. Да не се допуска ранна беритба и едностранчиво торене с азот.