Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Червено житно комарче - основни причини за масовото му намножаване.


В нашата страна червеното житно комарче (Haplodiplosis equestris Wagner) има повсеместно разпространение, преди всичко в Североизточна България. Напада пшеницата, ечемика, овеса, ръжта и житните треви след фаза братене. Поради честите пролетни и летни засушавания числеността му в житните посеви обикновено е незначителна.

Развива едно поколение годишно. Зимува като възрастна ларва в почвата. Напролет при благоприятна почвена влага ларвите какавидират, а комарчето лети през април и май. Снася яйца по листата. Ларвите се хранят, като смучат сок от стъблото, обвито от влагалището на листата. На местата на храненето се оформят специфични образувания - седла със силно изразени ръбове. Тези повреди могат да се отразяват на изкласяването, като класът може въобще да не се покаже, да се покаже частично или да остане с недоразвити и недоизхранени зърна. Нападнатите растения остават по-ниски поради скъсяване на междувъзлията. Често нападнатите стъбла се пречупват в мястото на повредата. При влажно време те се нападат от гъбни и бактерийни болести.

Установени са следните основни причини за масовото намножаване на червеното житно комарче: увеличаване процента на житните в определени райони на страната, неправилен сеитбооборот и особено засяване на житни след житни , заплевеляване на посевите с житни плевели, извършване на късна ноемврийска сеитба, отглеждане на пшеничени сортове с по-дълъг вегетационен период, повишаване на влажността на почвата през летните месеци, не на последно място е способността на ларвата да пролежава две и повече години в диапауза в почвата и др.

От агротехническите мероприятия важно значение за намаляване на плътността на популацията на неприятеля има обработката на почвата, с която се засягат част от зимуващите ларви. Спазването на сеитбообращения, с включване на окопни и бобови култури, не дава възможност за масово нападение, поради слабата миграционна способност на неприятеля. При нападение от червено житно комарче житните култури не трябва да се засяват на същите места в продължение на 4-5 години.

Няма официално регистрирани препарати за борба с червеното житно комарче. Може да се използват контактни органофосфорни, карбаматни и др. инсектициди в нормални дози.