Растителна защита

Според официални източници, Европейската комисия обяви плановете си за реорганизация на системата за контрол върху производството на ГМ култури в ЕС. Законопроектът ще се разглежда на 13 юли тази година и може да влезе в сила в рамките на няколко години. Така въпросът за забраната или разрешението за използването на ГМ семена в производството може да бъде решен от всяка от страните членки на Европейския съюз поотделно. В резултат на този законопроект, анализаторите предричат увеличаване на обема на отглежданите ГМ зърнени култури в редица страни, най-вече в Испания. В същото време, във Франция отношението към културите, съдържащи модифицирани гени ще остане консервативно. По отношение на вноса на този тип култури, експертите също предричат съживяване. Въпросът за производството и вноса на ГМ култури в Европа е бил винаги спорен. През последните 12 години , , властите в ЕС са одобрили за отглеждането само две разновидности на ГМ зърнени култури, с които са били засети 100 хиляди хектара земя през 2009 г. За цялата 2009/10 пазарна година, Европейският съюз е внесъл само 4,5 хиляди тона ГМ царевица и 2,7 млн. тона ГМ соя с произход от Съединените щати.